Hier komen voorbeelden over de impact die de nascholingen

  • op de deelnemer(s) hebben gehad
  • op de schoolorganisatie hebben gehad en nog zullen hebben