KA1 training courses

KA1 training courses · 26. January 2018
Dear visitors of this blog and the background stories in Slovenia Can you please let us know you've taken a look at our blog? It's nice to know who's out there! Just leave your name (with or without) message in the comment. Lovely to meet you (again)! Kind regards, Tine Binnemans
KA1 training courses · 24. January 2018
Tijdens de cursus werden heel veel interactieve werkvormen gebruikt. Telkens was het de bedoeling om met leerkrachten uit verschillende landen samen te werken. De verdeling van de groepen verliep echter niet altijd even vlot. Enkel de instructie: "Vorm gemengde groepen" leidt niet tot de groepssamenstelling die je voor ogen hebt. Hoe verdelen jullie je groepen? Kies je altijd voor heterogene of ook voor homogene groepen?
KA1 training courses · 24. January 2018
Stellen leerlingen tijdens de les de vraag "waarom ze iets moeten doen / kennen"? Of speel je hier vooraf op in en geef je je doelen vooraf mee. Niet alleen de doelen over de leerinhoud, maar ook de doelen van je werkvormen. Leerlingen in OKAN-klassen vragen zich wel eens af waarom ze een spel moeten spelen. Het is dan belangrijk dat je als leerkracht kan aangeven wat de meerwaarde van de werkvorm is. Kan je enkel antwoorden "omdat je taal moet leren", dan zullen sommige leerlingen besluiten...
KA1 training courses · 22. January 2018
Hoe leer jij? Doe mee met het onderzoek. Heeft iedereen dezelfde stijl om te leren? Klik hier om de vragenlijst in te vullen! Kies uit wat het beste bij je past. Lekker ongenuanceerd antwoorden dus!
KA1 training courses · 22. January 2018
Ook Slovenië nam in 2015 deel aan het PISA-onderzoek naar leesvaardigheid. Het was het enige land in slaagde om het aantal sterke presteerders te vergroten én tegelijk het aantal zwakke presteerders te doen afnemen. Onze collega's konden niet aangeven wat hun succesformule is (integendeel, ze hadden het gevoel dat de leerlingen het helemaal niet zo goed deden). In de taallessen zorgen ze er wel voor dat minstens 1/4 van de lestijd aan leesvaardigheid wordt besteed. Dat is bij ons niet anders,...